Tuesday, November 24th, 2020

YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

0

kaller inn til generalforsamling onsdag 6. juni kl 1930.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må
være styret i hende innen 5. mai. Sendes inn på epost; mail@yral.com,
eller pr. post til YRAL BA, Fjellstadåsen 15, 2009 NORDBY

Fullstendig innkalling med saksliste legges ut 4 uker før generalforsamlingen.

You must be logged in to post a comment.