Tuesday, November 24th, 2020

Tjenestestabilitet og hastighet ved bruk av trådløst nett.

0

YRAL leverer i hovedsak to typer kabelmodem. WLAN (trådløst nettverk) og vanlig modem hvor man selv kan benytte sitt eget utstyr for å sette opp trådløs internettilkobling i sin bolig, men noen kan oppleve at de ikke får den stabiliteten eller hastigheten de forventer via den trådløse forbindelsen.

Hvilken garanti kan YRAL tilby for tjenestestabilitet og hastighet på disse trådløse forbindelsene?

YRAL på lik linje med andre aktører i markedet kan kun garantere stabilitet/oppetid og hastighet dersom du benytter en kablet forbindelse til din datamaskin. På trådløse forbindelser kan vi ikke gi noen garanti fordi det er mange utenforliggende faktorer utenfor vår kontroll som vil være med og påvirke opplevelsen.

Signalstyrken på det trådløse nettet er en av de viktigste faktorene, som du selv også kan ha en viss kontroll over. Husk at signalstyrken vil reduseres med avstand fra trådløs sender.

Forstyrrelser fra andre trådløse nett/sendere på samme frekvens vil også være med på å forstyrre signalene, og blir det for mange slike, vil det påvirke hastighet/stabilitet på den trådløse forbindelsen. Dersom du ser veldig mange nett i listen over tilgjengelige trådløse nett på din datamaskin, kan dette føre til tregere internetthastighet over trådløs forbindelse.

Husk at hastigheten for kommunikasjonen også blir bestemt av det svakeste leddet. Har man et 802.11n trådløset nett, men tilkoblet utstyr av en eldre standard, f.eks. 802.11b. Vil man i praksis ha et 802.11b nettverk. Det at utstyret er bakoverkompatibel betyr at utstyr av ny standard virker sammen med utstyr av en tidligere standard. Derfor er det alltid smart å oppdatere hele nettverket med den standarden det trådløse nettet har, og ikke minst ha konttroll på hva man tilkobler av utstyr. Det finnes trådløse akesesspunkt i markedet som kan settes opp til å takle 2 type standarder i adskilte nett.

You must be logged in to post a comment.