Tuesday, November 24th, 2020

Tekniske endringer i 2016

0

HD er blitt den nye standarden for TV-kvalitet. Med HD-klare TV-er og dekodere, er man sikret svært god bilde- og lydkvalitet.
I 2016 vil de fleste internasjonale og norske tv-kanalene kun bli distribuert i HD-kvalitet. Dette betyr at for fortsatt å kunne se alle tv-kanalene i programpakkene, må HD-dekoder benyttes.

You must be logged in to post a comment.