Wednesday, February 24th, 2021

Omlegging av kanaler i nettet.

0

Vi er nå i gang med en omlegging som til slutt vil gjøre at vi kan sette på T-We, samt tilby flere programpakker mm.
Første ledd i denne omleggingen er flytting av kanaler i nettet.
Vi har i alt 4 punkter som må gjøres i rett rekkefølge.

Det første punktet vil bli gjort tirsdag 14. februar 2017 ca. kl. 10.00

Etter at flyttingen av kanaler er utført må alle dekodere startes på nytt.
Det kan også hende at man må kjøre et nytt kanalsøk for å få tilbake kanalene.

De som har TV’er med CAM/kort eller eldre dekodere må kjøre et nytt kanalsøk.

Under omleggingen vil man i en periode også minste en del analoge kanaler, mer informasjon vil komme rundt dette når man er ferdig med omleggingen.
Omleggingen tar noe tid grunnet en del avhengigheter som må henge sammen i riktig rekkefølge.

You must be logged in to post a comment.