Sunday, April 18th, 2021

Feilsøkingstips

Mange av feilene vi får melding om, skyldes problemer med kablingen inne i huset, og med innstillingene av fjernsynet. Sjekk gjerne tipsene nedenfor før du melder fra om feil.

  • Spør om naboenehar den samme feilen.Hvis det bare er du som har feilen, er det antagelig ikke noen feil på selve anlegget, og feilen finnes sannsynligvis i kablingen i huset eller med selve fjernsynet.
  • Kontrollér at kanalene er riktig innstilt.Selv om de fleste moderne TV-er har automatisk søking etter kanaler, kan det være nødvendig å stille inn kanalene manuelt slik at du treffer den helt riktige frekvensen. Ta gjerne en utskrift av kanaloversikten, og sjekk om kanalene er stilt inn med riktig frekvens.