Sunday, April 18th, 2021

Hjemmetelefon

Hva er bredbåndstelefoni?

Bredbåndstelefoni fra Telio er som vanlig telefoni, bare mye billigere!
• Du ringer med en vanlig telefon.
• Lydkvaliteten er minst like god.
• Du beholder telefonnummeret ditt.

Bestill bredbåndstelefoni nå.