Sunday, April 18th, 2021

Personvern

Ytre Rælingen Antennelag SA respekterer din rett til personvern; det handler om respekt og aktelse for deg som medlem.
Ytre Rælingen Antennelag SA behandler personopplysninger i tråd med de lover og regler som gjelder i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Gjennom personvernerklæringen har vi gjort det enkelt å forstå hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende, og vi har interne rutiner i henhold til norsk lov om hvordan personopplysninger skal behandles. For å forsikre oss om at dine personopplysninger behandles på en sikker måte, er det kun personer hos Ytre Rælingen Antennelag SA og våre nøye utvalgte samarbeidspartnere som har tilgang til informasjonen du gir oss. Våre samarbeidspartnere har alle databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Vi samler inn informasjon om deg som medlem som er nødvendige for administrasjon av medlemsforholdet. Derfor er de obligatoriske. Inkludert blant disse er navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, E-post adresse, kundenummer/medlemsnummer, informasjon om fakturering og transaksjoner.

Hvordan brukes personopplysningene?

Det obligatoriske settet av personopplysninger brukes til å administrere medlemsforholdet.

Hva registrerer vi ved besøk på nettsidene?

Når du besøker våre nettsider registrerer vi ingen ting.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Etter dagens rutiner slettes alle medlemspesifikke personopplyninger 24 måneder etter at du har avsluttet alle deler av ditt medlemsforhold hos oss. Dette iht personvernlovgivningens retningslinjer. Personvernerklæring I denne personvernerklæringen forteller vi hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan du selv kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger. Datatilsynet setter strenge krav til behandling av personopplysninger, og vår behandling av dine personopplysninger er i tråd med Datatilsynets krav.

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av dine personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se https://www.datatilsynet.no/