29.11.2018 – Brudd på TV og bredbåndssignaler.

Vi har for øyeblikket avbrudd i TV- og bredbåndsleveransen i deler av Fetsund, samt YRAL i Ytre Rælingen.
Årsaken er nedkjørt fiberkabel hos Broadnet. De har satt teknikere på saken.

Feilen rettet og alle tjenester er på plass kl. 23:00.

TVECO.NET