29.04.2019 – Fiberbrudd – (Brudd på TV og bredbånd)

Vi har for øyeblikket avbrudd i TV- og bredbåndsleveransen grunnet et fiberbrudd som har skjedd ute på Fjellstadfeltet.
Det er satt teknikere på saken.
Fiberen tilhører Broadnet som må ha ut sine egne teknikkere for å få reparert skaden.
Men vi håper alt er på plass igjen i løpet av ettermiddagen.

Vi beklager ulempen dette vil kunne medføre for våre kunder.

YRAL SA