16.06.2020 – Får ikke skrudd på dekoder.

Telenor oppgraderte sine TV-dekodere med ny programvare den 16.6.20.
En del kunder opplever at de ikke får skrudd på dekoderen etter denne oppgraderingen.
Dersom du er en av dem, så gjør et forsøk på å ta strømmen til dekoderen i 1 minutt.
Hjelper ikke dette så ta kontakt med Telenor på tlf. 09000 for ytterligere hjelp.