20.06.2017 – Oppgradering av bredbåndsnett.

Tirsdag 20.6.2017 utfører vi en større oppgradering av vårt bredbåndsnett i Fetsund.
Arbeidet vil gi forstyrrelser og nedetid i tidsrommet 10:00 til 16:00.

TVECO beklager ulempen dette vil medføre for våre bredbåndskunder.
TV-signalene vil ikke bli berørt eller forstyrret.

Mvh TVECO.NET

09.06.2017 – Kabelbrudd ved RV120 er rettet.

Bruddet var omfattende og man måtte bytte kabel under RV120.

Feilen er rettet, men det gjenstår noe arbeid som kan medføre noen brudd på dagtid.

TVECO.NET og YRAL SA beklager bortfallet av tjenenstene i deler av nettet.

07.06.2017 – Brudd på TV og bredbånd leveranse.

Det er registert en feil på TV og bredbånd.
En teknikker vil se på saken så snart som mulig.

Oppdatering: 08.05.2017.
Feilsøking ble påbegynnt.
Man fant ut av det er kabelbrudd i området ved trafokiosk “Fjellstadvegen/RV120”.
Dette medfører brudd i deler av nettet.
Gravemaskin ble rekvirert og feilene ble funnet.
Man forsøker å få tilbake signalene så sant kabel er lang nok for å kunne skjøtes.
Det er mulig man må trekke ny kabel under RV 120.
Man vil i så fall fortsette arbeiedet så fort man har fått kabel i løpet av 9. mai.

Mens abeidet pågår kan de som ikke er berørt miste signaler da man av sikkerhetsmessige årsaker må ta sikringer som vil berøre andre deler av nettet.

TVECO.NET AS og YRAL SA beklager avbruddet.

23.08.2016 – Brudd på internettaksess er rettet.

Kl. 19:23 TV og bredbånd er nå tilbake hos alle våre kunder.
TVECO beklager ulempen avbruddet har medført for våre kunder!

22.08.2016 – Avbrudd på bredbånd grunnet fiberbrudd.

Store deler av Fetsund er i dag mandag uten både TV og bredbånd.

En lastebil med gravemaskin på lasteplanet har revet ned et langt strekk med fiberkabler eid av Broadnet, samt flere telefonkabler fra Telenor.

Broadnet/Relacom arbeider med feilretting.

De har gitt oss estimert rettetid i løpet av natten eller senest tirsdag formiddag.

Feil gir også avbrudd til våre bredbåndskunder på YRAL i Rælingen.

TVECO beklager ulempen dette medfører for våre kunder!

09.03.2016 – Brudd på internettaksess er rettet.

Da er alle tjenester gjenopprettet.

Vi beklager de ulemper dette har medført.

Hilsen

YRAL SA/YRAL SA

09.03.2016 – Brudd på internettaksess

09.03.206 – 09:30

Etter det planlagte strømbruddet til Hafslund i natt, der Hafslund Nett har gjort om høyspent linjer i forbindelse av bygging av gangvei forbi Myrdamsvingen, så har vi fått en følgefeil som gjør at internett leveransen for øyeblikket er nede.

Teknikker er satt på saken og skal reise utover siden vi ikke klarte å rette feilen via remote aksess.

Vi renger med at tjenesten kommer opp igjen så fort teknikker er på stedet.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

YRAL SA/TVECO.NET

01.03.2016 – Varsel om planlagt strømstans fra Hafslund Nett.

Varsel om planlagt strømstans fra Hafslund Nett.

Område Nordby. 

Fra 09/03/2016 kl. 00:01
til 09/03/2016 kl.  06:00.

Hilsen Hafslund Nett.

*******

Dette vil medføre brudd i alle våre tjenester i perioden.
Beklager de ulemper dette vil medføre.

Hilsen
Ytre Rælingen Antennelag SA

 

29.01.2016 – Alle tjenester er igjen oppe etter strømbruddet

29.01.2015 kl. 14.53

Feilen på strømnettet er nå rettet.

Hafslund Nett beklager ulempen dette har medført.

29.01.2016 – Alle tjenester er nede grunnet strømbrudd.

29.01.2015 kl. 12.09

Hafslund har feil på strømnettet grunnet torden og vind,
for mer informasjon se: https://www.hafslundnett.no/

 

« Older Entries
Newer Entries »